แสงสีทองสว่างจ้าพลันลาลับ

ฟ้ามืดดับไร้ดาวสกาวใส

โอ้..สิ้นแล้วดวงแก้วของปวงไทย

น้อมส่งไท้ เสด็จสู่ สวรรคาลัยปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานในเครือ บริษัท มายดรีมเบดดิ้ง จำกัด